Uitleg

Kunst Afkijken
Participeren
Kennis verwerven
Oefenen
Ontdekken

Langzaam Luisteren

Links kun je zelf instellen hoeveel je van welke onderzoeksresultaten wil zien. Als je de instelling later wilt wijzigen kun je altijd terug door linksboven op langzaam luisteren te klikken.

Hieronder kun je de achtergronden van het onderzoek inzien.
Een lastig vraagstuk vraagt om anders denken, of zoals Einstein eens heeft gezegd: "fundamentele problemen kunnen niet worden opgelost met het zelfde niveau van denken dat ze heeft veroorzaakt."

Deze website is het resultaat van mijn meesterproef voor de opleiding Master of Educational Management aan de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. De titel langzaam luisteren verwijst naar de noodzaak de tijd te nemen voor een onderzoekend gesprek tussen een medewerker en diens direct leidinggevende over een lastig vraagstuk van de medewerker. Langzaam gaat over samen met aangepaste snelheid zoeken naar inzichten. Luisteren gaat over samen onderzoeken wat relevant en belangrijk is.

Jeroen Bode
juli 2010

Verder