Wie Ben je?

Ik ben een:
Medewerker
Direct Leidinggevende

Is je leerprofiel al bekend?
Nee Ja

Untitled Document

Doen

Je kunt hier twee dingen doen. Het invullen van de leervoorkeurentest (vul links in dat je leerprofiel nog niet bekend is en klik op verder) of het invullen van een vragenlijst ter voorbereiding van een dialoog (klik hiervoor op het woord vragenlijst).

In de toekomst wordt de vragenlijst toegevoegd zodat je online de vragen kunt invullen. Voorlopig werkt alleen de bullet 'Nee'.

Leervoorkeurentest

De bedoeling van deze test is om erachter te komen in welke omgeving je het prettigste werkt en leert. Dit is een mix van vijf leervoorkeuren en is kenmerkend voor hoe je kijkt naar een vraagstuk. Je kunt er vanuit gaan dat een medewerker en zijn direct leidinggevende een ander leerprofiel hebben en dat ze dus ook anders kijken naar een vraagstuk. Daarmee is het verdiepen in elkaars leervoorkeuren een goede voorbereiding voor het voeren van een dialoog.

Op deze website is per leervoorkeur een lijst met DO's en DON'Ts opgenomen die handvatten geven voor een dialoog. Ga hiervoor naar Uitleg op de beginpagina. Indien de lijst DO's en DON'Ts nog niet voldoende is en het vraagstuk nog te vaag is, kan de vragenlijst uitkomst bieden.

Vragenlijst

Om je eigen vraagstuk beter te begrijpen kun je een vragenlijst invullen die overeenkomen met je leerprofiel. Wanneer je de test hebt ingevuld, kun je de scores gebruiken om de relevante vragen te selecteren uit de vragenlijst. Hiermee kun je de kern van je vraagstuk duidelijk beschrijven en helpt het je om te benoemen wat je wilt bereiken.

De voorbereiding op een dialoog over een complex vraagstuk is cruciaal om tot inzichten te komen. Voor de medewerker en de direct leidinggevende is een vragenlijst beschikbaar die past bij hoe je zelf kijkt naar het vraagstuk. Door hier uitgebreid op in te gaan, kun je benoemen wat voor jou de kern van het vraagstuk is. Door de vragenlijst vooraf uit te wisselen met elkaar, kun je ook zien hoe de ander kijkt en wat voor de ander de kern van het vraagstuk is.

Voorlopig is alleen de volledige vragenlijst beschikbaar en moet je zelf de relevante vragen selecteren. Je krijgt per leervoorkeur minimaal twee vragen. Naarmate de uitslag van de leervoorkeurentest hoger is, selecteer je meer vragen. Voor participeren 18 punten betekent dat 4 vragen. Er is een vragenlijst voor de medewerker en een voor de direct leidinggevende.

Verder