Tien Beïnvloedingsvaardigheden

Hieronder staat een overzicht van verschillende vormen van beïnvloeding volgens Bijkers. Hij richt zich op de interactie die tot effectieve beïnvloeding van de ander kunnen leiden. Bijkers komt op vier geheimen voor effectief beinvloeden. Als eerste moet je de context bepalen waarin je wilt beïnvloeden, dan je doel en vervolgens je strategie. Het tweede geheim is de vaardigheid kiezen die het best past bij je doel. De derde is het zuiver toepassen van de vaardigheid en het vierde geheim is de kunst van het schakelen tussen de verschillende beïnvloedingsvaardigheden.

De situatie en je doel bepalen hoe intens je wil beïnvloeden. Het gaat om hoeveel ruimte je wil nemen en hoeveel ruimte de ander krijgt. Aansporen is het meest krachtig. De intensiteit neemt af bij overtuigen en onderzoeken. Bij inspireren is de kracht tot beïnvloeden weer sterk aanwezig. Voor het voeren van een dialoog is het van belang dat je inschat waar de situatie om vraagt. Onderzoeken en inspireren zullen de vrije ruimte vergroten, aansporen en overtuigen verkleinen de ruimte.

 

Aansporen, de kracht van het willen:

1 Complimenteren

2 Profileren

3 Stelling nemen

 

Overtuigen, de kracht van het denken:

4 Argumenteren

 

Onderzoeken, de kracht van het voelen:

5 Luisteren, samenvatten en doorvragen

6 Betrekken

7 Erkenning geven

 

Inspireren, de kracht van het geloven:

8 Toekomstperspectief schetsen

9 Aansluiten bij belang

10 De eerste stap zetten