Theory U

Open heart, open mind, open will

Theory U is een zoektocht naar een aanpak voor de problemen in de samenleving door op een andere manier naar de wereld te kijken en te leren van de toekomst zoals deze zich aan ons openbaart. Zoals Einstein eens heeft gezegd: "fundamentele problemen kunnen niet worden opgelost met het zelfde niveau van denken dat ze heeft veroorzaakt". Otto Scharmer onderscheidt manieren van luisteren die ons in staat stellen onze "blinde vlek" of blind spot te onderzoeken, de "inner place from which each of us operates".

Door de U-bocht te volgen leren we in aanraking te komen met ons authentieke Zelf via het proces van "presencing". Dat begrip is ontstaan uit het samenvoegen van presence en sensing. Het leren herkennen en bewust worden van de "blinde vlek" is essentieel in het voortbrengen van diepgaande veranderingen die nodig zijn in onze samenleving en het bedrijfsleven.

open_mind_heart_will

Aan de linkerzijde naar beneden:

Op de bodem van de U:

Aan de rechterzijde weer omhoog:

Scharmer zegt over ‘presencing’: “to sense and bring in the present one’s highest future potential”. Ofwel: het jezelf afstemmen op de omgeving en op je eigen bron om van daaruit tot actie te komen. Volledige aandacht voor de interne- en de externe wereld.

Scharmer onderscheidt verschillende niveaus waarop wij in staat zijn te luisteren:

  1. Verzamelen van informatie; wanneer we informatie tot ons nemen die we al kennen luisteren we alleen ter bevestiging van wat we al weten.
  2. Gericht luisteren (object focused listening); we luisteren naar de informatie die afwijkt van wat we al weten. In tegenstelling tot de 1e fase wordt afwijkende informatie niet ontkend, maar toegevoegd aan wat al bekend is.
  3. Empatisch luisteren; het daadwerkelijk kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander. Vanuit dat perspectief keuzes van de ander kunnen begrijpen zonder daarover een oordeel te hebben.
  4. Generatief luisteren; luisteren om te creëren. In deze vorm van luisteren is het ego afwezig. Je stemt tegelijkertijd af op je innerlijke bron alsook op de omgeving om vanuit daar noodzakelijke antwoorden te generen.

Scharmer legt uit wat er nodig is om tot presencing te komen. Hij staat daarbij ook uitgebreid stil bij wat nodig is om de persoonlijkheid los te laten en uit te komen bij je ‘ware zelf’. Dit is noodzakelijk om tot nieuwe inzichten te komen die ontstaan vanuit je eigen bron. De uitgangspunten van Scharmer komen overeen met de uitgangspunten van Kessels, Boers en Mostert (2002) om tot een dialoog te komen.

4 velden

Het bovenstaande model komt overeen met de vier velden van gesprek. Wat Scharmer benadrukt met de U-bocht is waarnaar geluisterd moet worden om tot inzichten te komen. De situatie van generative flow maakt het mogelijk om direct in contact te zijn met je intrinsieke motivatie. Vanuit die energiebron kunnen inzichten ontstaan om vraagstukken met anders denken te benaderen.