Samenvatting

Complexe vraagstukken of dilemma's vragen om inzichten. In het werk is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en zijn direct leidinggevende om hiermee zorgvuldig om te gaan. Als medewerker wil je niet beperkt zijn tot de oplossingen die je direct leidinggevende kan verzinnen. Daarentegen wil je als leidinggevende graag dat de medewerker voor zichzelf kan denken en niet alles over de schutting gooit. De website Langzaam Luisteren geeft handvatten wat beiden kunnen doen om tot nieuwe inzichten te komen.

Als oplossingen uit het verleden niet toereikend zijn, is er een noodzaak tot anders denken. Scharmer (2009) zegt dat je dan moet gaan luisteren naar hoe jij de toekomst ziet. In een diepgaande dialoog moet je vragen stellen en oordelen opschorten. Door te blijven vragen onstaat vrije ruimte waarin je anders kunt gaan denken. Dit is een onderzoekende dialoog naar overtuigingen en hoe je denkt over vraagstukken. Als het stil wordt ontstaan er nieuwe inzichten over het vraagstuk en laat je dat wat je ten diepste zou willen, naar boven komen.

Het durven loslaten van zekerheden en overtuigingen is noodzakelijk om tot anders denken te komen. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en het stellen van de juiste onderzoeksvragen. Het is aan de direct leidinggevende om de medewerker te wijzen op het belang van voorbereiden op een dialoog over een complex vraagstuk. Dit kan door vanuit de gemeenschappelijke kenmerken van de medewerker en de direct leidinggevende, samen de verschillen te gaan onderzoeken.

De leervoorkeuren van Ruijters (2006) geven de taal die nodig is om die kenmerken te benoemen. Als zowel de medewerker als de direct leidinggevende van zichzelf en van elkaar de leervoorkeuren kennen, wordt het makkelijker om de juiste vragen te stellen. Ook is van belang dat beiden weten wat je wel en niet moet doen, om tot een dialoog te komen. Je kunt hiervoor eerst een test doen om je leervoorkeuren te weten te komen en vervolgens kun je per leervoorkeur een uitleg krijgen over de DO's en DON'Ts voor een dialoog.