Resultaten

Literatuuronderzoek

Voor elk van de vijf leervoorkeuren is een lijst opgesteld met belangrijke factoren voor een dialoog. De factoren zijn ingedeeld naar DO's en DON'Ts. DO's zijn factoren die bewust ingezet kunnen worden, de DON'Ts verstoren de dialoog en moeten bewust niet ingezet worden.

De factoren worden gepresenteerd op deze site door eerst op te geven hoeveel informatie je wenst over de vijf leervoorkeuren. Dit kan met een schuif ingesteld worden van weinig naar veel (zie Uitleg via de beginpagina). De bezoeker krijgt van elke leervoorkeur minstens de samenvatting te zien. Naarmate om meer informatie is gevraagd worden de links naar conclusies, resultaten, methode, discussie en vervolg zichtbaar. Onder de link resultaten zijn dus de totale resultaten in te zien van het literatuuronderzoek.

De DO's en DON'Ts komen voort uit de spannigsvelden tussen de leervoorkeuren, uit de mindset en uit het toepassen van brain rules. Deze factoren komen voort uit de vier deelvragen in samenhang met het bewustworden van:

spanning

Een spanningsveld verduidelijkt wat de verschillen zijn tussen twee leervoorkeuren. Hoe groter het verschil in de hoogte van de leervoorkeuren, hoe groter de spanning. Wanneer bijvoorbeeld een uitgesproken participeerder in gesprek gaat met een uitgesproken kennisverwerver is het van groot belang dat beiden zich bewust zijn dat er verschillend wordt gedacht over feiten en meningen.

 

Praktijkonderzoek 1

Vier managers met elk een medewerker hebben het instrument gebruikt dat is gebaseerd op mijn hypothese. Hun bevindingen zijn ondergebracht bij elke leervoorkeur onder de link resultaten. Hiermee worden de praktijkresultaten in samenhang gepresenteerd met de overige resultaten. De bevindingen van de acht deelnemers zijn niet ingedeeld naar leervoorkeuren omdat deze groep te klein is. Wel zijn hun bevindingen vergeleken met de hypothese 'dat de kwaliteit van de inzichten afhankelijk is van de kwaliteit van de persoonlijke voorbereiding, het gezamenlijke gesprek en het persoonlijke verslag'. De resultaten zijn opgenomen in de overzichten per leervoorkeur.

resultaten als puzzelstukjes

 

Praktijkonderzoek 2

In hoeverre komen de DO's en DON'Ts vanuit het literatuuronderzoek overeen met wat in de praktijk wordt gebruikt? In hoeverre ziet men verschil tussen het voeren van een dialoog als medewerker of als leidinggevende? Per leervoorkeur is een opsomming van factoren van DO's en DON'Ts uit de praktijk. Deze factoren zijn vergeleken met de factoren uit het literatuuronderzoek. De resultaten zijn per leervoorkeur opgenomen zodat ook hier de samenhang van factoren overzichtelijk wordt gepresenteerd.