Reflectieverslag

Na de voorbereiding en de dialoog volgt ter afronding de onderstaande vragen om de opbrengsten vast te leggen. Zowel de medewerker als de direct leidinggevende geven voor zichzelf antwoord en wisselen daarna het verslag uit. Zo kan worden voorkomen dat de inzichten worden geprojecteerd of dat er gedacht wordt voor de ander.

reflectie

Na de uitwisseling kunnen afspraken en planningen worden gemaakt. De uitgewisselde inzichten komen zo tot concrete oplossingen voor het vraagstuk.

  1. Welke inzichten over je vraagstuk zijn je duidelijk geworden?
  2. Welke inzichten over je leervoorkeuren zijn je duidelijk geworden?
  3. Welke inzichten over je ambities zijn je duidelijk geworden?
  4. Welke inzichten over je intrinsieke motivatie zijn je duidelijk geworden?
  5. In hoeverre heeft de voorbereiding invloed gehad op nieuwe inzichten over jezelf?
  6. In hoeverre heeft het gesprek invloed gehad op nieuwe inzichten over jezelf?
  7. In hoeverre heeft dit reflectieverslag invloed gehad op nieuwe inzichten over jezelf?
  8. Wat zou je nog willen toevoegen?