Praktijkonderzoek

De kern van mijn hypothese is dat een dialoog gedegen voorbereid moet worden door beide gesprekspartners, dat het gesprek zoveel mogelijk onderzoekend moet zijn en zo min mogelijk oplossingsgericht, en dat het verslag ook persoonlijk gemaakt dient te worden.

Ik heb een instrument ontwikkeld waarmee volgens de leervoorkeuren en relevante vragenlijsten de vissenkom van de een en de ander benoemd wordt. Daardoor kan in de voorbereiding van het gesprek al onderzocht worden wat de verschillen en overeenkomsten zijn. Het instrument geeft algemene tips voor het voeren van een dialoog en biedt de mogelijkheid om na het gesprek de inzichten te benoemen. De resultaten van de dialoog worden persoonlijk opgesteld en uitgewisseld. Hierdoor blijft het resultaat persoonsgebonden en past het bij de intrinsieke motivatie.

Methode 1

Het instrument staat onder de knop 'doen' op deze site. Er hebben vier leidinggevenden met elk een medewerker, meegewerkt aan het uitproberen van het instrument. Na de verslaglegging van hun dialoog hebben zij de voor- en nadelen van het instrument opgegeven. Het doel van deze methode was de hypothese 'dat de kwaliteit van de inzichten afhankelijk is van de kwaliteit van de persoonlijke voorbereiding, het gezamenlijke gesprek en het persoonlijke verslag', te toetsen op het nut om een scherp onderscheid te maken tussen de drie stappen.

Methode 2

Het tweede onderdeel van het praktijkonderzoek is het opvragen van DO's en DON'Ts bij meerdere groepen. De respondenten hebben de leerscan uitgevoerd en hebben een aantal vragen beantwoord over de dialoog met, in de lijn van de organisatie, ondergeschikte en met een meerdere. De antwoorden zijn opgenomen in een database zodat er vergelijkingen kunnen worden gemaakt van de antwoorden per leervoorkeur. Het doel van deze methode was om te toetsen in welke mate de DO's en DON'Ts uit het literatuuronderzoek overeenkomen met de DO's en DON'Ts vanuit de praktijk. De respondenten van methode 2 waren niet betrokken bij methode 1.

Resultaten

De resultaten van de twee onderzoeksmethoden zijn vergeleken met de resultaten uit het literatuuronderzoek. Op basis hiervan zijn conclusies getrokken en antwoorden gegeven op de centrale onderzoeksvraag. Dit is terug te vinden op de pagina Conclusies.