Centrale onderzoeksvraag

Welke factoren in de dialoog tussen medewerker en diens direct leidinggevende zijn van invloed op hun intrinsieke motivatie?

dialoog?