Literatuurlijst

  1. Bijkers, J. (2008). Tien beïnvloedingsvaardigheden. Zaltbommel: Thema.

  2. Dweck, C.S. (2006). Mindset. The New Psychology of Success. New York: Random House.

  3. Kessels, J. (2000). Kennisontwikkeling en dialoog. Reflectie op een socratisch gesprek. Gepubliceerd in M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 54/2, maart/april 2000, p. 68-87.

  4. Kessels, J., Boers, E. & Mostert, P. (2002). Vrije ruimte. Filosoferen in organisaties : klassieke scholing voor de hedendaagse praktijk. Amsterdam: Boom.

  5. Medina, J. (2008). Brain rules. 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School. Seattle: Pear Press.

  6. Ruijters, M. (2006). Liefde voor leren. Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties. Deventer: Kluwer.

  7. Scharmer, C.O. (2009). Theory U. Learning from the Future as It Emerges. San Francisco: Berrett-Koehler.

  8. Simons, P.R.J. & Ruijters. M. (2010). Leiderschap in/en leren. Verkregen op 19 mei 2010 bij NSO-college Leidinggeven aan leren.

  9. Veenbaas, W. & Weisfelt, P. (1997). Persoonlijk leiderschap. Soest, Nelissen.

  10. Vinke, R.H.W. (2004). Zoeken naar intrinsieke motivatie. Amsterdam: Reed Business.