Hypothese

Wil je in staat zijn een vraagstuk op een andere manier te bekijken, dan moet je weten hoe je vissenkom werkt. Als je bewust bent van de wijze waarop je van nature leert en wat je ambities zijn, kun je uit je vissenkom springen en zoeken naar een andere manier van denken. Springen gebeurt als je het oude denken loslaat zodat nieuw denken kan plaatsvinden. De dialoog is een sterk middel om samen te zoeken naar nieuw denken, naar nieuwe inzichten.

Het gewenste resultaat van de dialoog is een breed beeld van inzichten voor de medewerker en diens direct leidinggevende. Ik stel dat de kwaliteit van deze inzichten afhankelijk is van de kwaliteit van de persoonlijke voorbereiding, het gezamenlijke gesprek en het persoonlijke verslag.

De voorbereiding is nodig om per leervoorkeur te reflecteren op de eigen ambities en ervaringen. Luisteren naar jezelf door reflectie op het eigen handelen en vervolgens luisteren naar de reflectie van de ander, is de essentie van de voorbereiding. Deze reflecties bieden de ingang om tot de intrinsieke motivatie te komen en om die vervolgens te onderzoeken.

Het is te allen tijde van belang te beseffen van wie de reflectie is en welke context daarbij geldt. Inzichten zijn per definitie persoonlijk en mogen niet op de ander geprojecteerd worden of opgelegd worden. Wel kunnen inzichten met elkaar gedeeld worden. Deze hypothese is verwerkt in het onderstaande schaarmodel.

schaarmodel

De schaar geeft aan waar het mis kan gaan. Als het persoonlijke onderzoek tot projectie op de ander leidt en er voor de ander wordt gedacht, stopt de dialoog. Inzichten vertroebelen en zijn niet persoonlijk meer. Je blijft hangen in dezelfde vissenkom. Conclusies trekken kan alleen voor jezelf en moet zo lang mogelijk uitgesteld worden.

Positief geformuleerd geeft de schaar aan wat er nodig is om tot nieuwe inzichten te komen: open mind, open heart en open will. De uitdaging is inleven, doorvragen en te blijven luisteren tot het stil wordt. Dat is het moment van de sprong, uit je vissenkom naar de vrije ruimte.

spring uit je vissenkom!